W ręce Twoje Panie, powierzam ducha mego

Sunday the 23rd.